13. Ulusal Sanat Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Sanat Sempozyumlarının 13.sü için başvurular değerlendirmeye alındı. Sempozyumda görüşmek dileğiyle
Fakültemiz çağdaş sanat ve tasarım müfredatı her sene yenilenen ve gelişen yapıya sahiptir.
Kore Kültür Merkezi Direktörü ziyareti
Kore Kültür Merkezi Direktörü Park, Kee HOUNG'u ağırladık.
yaratıyoruz / we create: Nurol tech. İleri teknoloji ve sürdürülebilir güzelliğin keşfi

Sanat ve tasarım, hemen her alanda olduğu gibi sürdürülebilirlik konusunda da önemli değişim unsurlarıdır. Gelecek ve gelecek beklentilerine bağlı bir kavram olan sürdürülebilirlik sanat+tasarıma ihtiyaç duyar. Sürdürülebilirliğin duygular ve yaşam tarzları gibi sezgisel kavramlarla ilgili yanı, teknik akılcılığın ilerisine bakan deneyimlere yani sanat ve tasarımın yöntemlerine muhtaçtır. Sürdürülebilirlik, sahiplenilme, katılım sağlama ve sunumu açısından da sanat ve tasarımın önereceği yeni yaşam biçimlerine bağımlıdır. 

Sanat ve tasarım ve özellikle kültür endüstrileri toplumsal değişim ajanları olarak önemli roller oynayabilir. Sanat aynı zamanda alternatif gerçekleri sembolize ederek insan bilincini geliştirebilir. Sanatçılar, değişimi teşvik etme, kolaylaştırma ve kanalize etme açısından olduğu kadar, mevcut bilgi, beceri ve rutinlere meydan okuyan yaklaşımlarıyla sürdürülebilir kalkınmada potansiyel etkiye sahiptir. Sürdürülebilirliğe doğru değişim; DIY ürünler kullanma, yeni yaşam tarzları tasarlama ve farklı ilgi alanları edinme, dünyayı farklı değerlendirme, nesneleri farklı şekillerde görme, işleri farklı şekillerde yapma, geleceğin veya çoklu geleceğin vizyonları ve beklentileriyle de ilgilidir.

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Misyonuyla, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak tasarımcı ve sanatçıların sürdürülebilirlik projelerinde aktif katılımlarıyla yeni ürünler geliştirmek üzere Nurol Teknoloji A.Ş. ile “ileri teknolojiyle güzelliğin yeniden keşfi” ortak bir yaratma/geliştirme kültürü oluşturma konusunda bir araya geliyoruz. 

Sanat ve bilim arasındaki sınırlarda dolaşarak, deneyimlerle duyguları ve rasyonel bilgiyi birleştirerek; tıp, askeri, telekomünikasyon alanlarında kullanımı ve önemi artan ileri teknolojik seramiklerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için fikirler, ürünler ve eserler geliştireceğiz.

Nurol Tech etkinlik içeriği için tıklayınız.

Hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Nadire Şule ATILGAN
Dekan