2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Mezuniyet Sergisi
GENÇ SANAT: 9. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI
BASE 2023 başvuruları başladı
Misyon & Vizyon

Misyon

Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir.
Vizyon

Uluslararası düzeyde tercih edilen, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır.
Değerler

Yaratıcılık
Yenilikçilik
Dürüstlük
Güvenilirlik
Estetik duyarlık
Akademik özgürlük
Akademik mükemmellik
Toplumsal sorumluluk
Etik değerlere bağlılık
İş birliğine açık olmak
Hoşgörülü olmak
İdealist olmak
Saygılı olmak
Adalet
Liyakat
Liderlik
Şeffaflık
Kararlılık
Katılımcılık
Takım bilinci
Paylaşımcılık
Eğitimde süreklilik
Hesap verebilirlik
Sorumluluk bilinci
Kurum aidiyeti
Çevre bilinci