Cumhuriyet100 Öğretim Elemanları Sergi Davetiyesi için Tıklayınız...
Çok Yaşa Cumhuriyet.
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Yolunda yürüdüğümüz 100 yıl Kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e layık olmak için çok çalışacağımız, bu vatanı kanlarıyla sulayanlar için, geleceğimizi kurmak ve ilimle, fenle, irfanla elimizden geleni yapacağımız hususunda her daim olduğu gibi bugün de söz veriyoruz.
100. yıl Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal ATATÜRK'e layık olmak için çok çalışacağımız, bu vatanı kanlarıyla sulayanlar için, geleceğimizi kurmak ve ilimle, fenle, irfanla elimizden geleni yapacağımız hususunda her daim olduğu gibi bugün de söz veriyoruz. 100. Yılında ve Cumhuriyetimizin sonsuza değin bekçileriyiz. Şehit ve Gazilerimizi Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve hasretle selamlıyoruz. Bayramınız kutlu olsun.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Yolunda yürüdüğümüz 100 yıl Kutlu olsun.
Dünya tarihinin seyrini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük eseri demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. 100. yıl kutlu olsun.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Yolunda yürüdüğümüz 100 yıl Kutlu olsun.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e layık olmak için çok çalışacağımız, bu vatanı kanlarıyla sulayanlar için, geleceğimizi kurmak ve ilimle, fenle, irfanla elimizden geleni yapacağımız hususunda her daim olduğu gibi bugün de söz veriyoruz. 100. yıllık Cumhuriyetimizin sonsuza değin bekçileriyiz. Şehit ve Gazilerimizi Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve hasretle selamlıyoruz. 100. yılımız bayramımız kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin 100. yılını Uluslararası misafirlerimizle XIII. Uluslararası Macsabal İpek Yolu Sempozyumu kapsamında kutladık.
Cumhuriyetimizin 100. yılını XIII. Macsabal İpek Yolu Sempozyumu kapsamında Uluslararası sanatçılarımızla kutladık.
KING.KRAL.MIDAS.GORDION
KING KRAL MIDAS GORDION Anadolu Medeniyetleri Müzesinde...
Başkent Kültür Yolu Festivali “Uluslararası Kral MİDAS” Çalıştay ve Sergisi
2022-2023 Mezuniyet Törenimiz
2022-2023 Mezuniyet Törenimiz gerçekleşti. Mezunlarımızı kutluyor, başarılar diliyoruz.
2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Mezuniyet Sergisi
Sanat ve Tasarımın bilimle işbirliğinde İLK ve TEK...
Fakültemiz aktif yapısıyla çağdaş müfredatıyla 1 Numara
Fakültemiz çağdaş sanat ve tasarım müfredatı her sene yenilenen ve gelişen yapıya sahiptir.
Güzel Sanatlar Fakültesi:
Fakültemiz Araştırma Üniversitesi Misyonuyla bilim ve sanatın birlikteliğine odaklanan öğrenci ve araştırma odaklı, Disiplinlerarası, TÜBİTAK Projeleriyle, Yerel ve Evrensel Kültüre katkı niteliğinde Kültürel Projeleriyle ve Sosyal Sorumluluk Projeleriyle 1 Numara.
Fakültemiz yetiştirdiği dünya çapında sanat ve tasarımcılarıyla gurur duyuyor...
Fakültemiz Desen Kursları için ayrıtılı bilgi yasamboyu.hacettepe.edu.tr
Fakültemiz Desen, Heykel ve Takı Kursları için başvurular başladı.
GENÇ SANAT: 9. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI
Fakülte Komisyonları

GSF KOMİSYONLARI

ÖĞRENCİ İŞLERİ VE BURS KOMİSYONU

 • Prof. Nadire Şule Atılgan
 • Doç. Serap Karamanoğlu
 • Öğr.Gör. Ayhan Yılmaz
 • Öğr.Gör. E. Esen Gençaydın Kaleli
 • Öğr.Gör. Füsun Kavalcı

Görevleri

Fakülte öğrencilerine burs ayarlamak, bursa başvuruları değerlendirmek, öğrencilerle ilgili teknik ve idari sorunları ele alıp çözüm üretmek ve öğrencilere mali ve mevzuatla ilgili konularda rehberlik etmektir.

ÖDÜL KOMİSYONU

 • Prof.Hüsnü Dokak
 • Prof. Namık Kemal Sarıkavak
 • Prof. Turhan Çetin
 • Prof. Pelin Yıldız
 • Prof.Dr. Candan Terviel

Görevleri
H.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi ödül komisyonu Fakülte kapsamında verilmesi planlanan her türlü ödül için bir ön değerlendirme kuruludur. Bu komisyon gerek Üniversitemiz ve gerek diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek ödüller için Fakültemizin göstereceği adayları tespit eder ve değerlendirir. Yukarıda tanımlanan ödüller için önerilen adayları değerlendirir, gerekçeleri ile birlikte Fakülte Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar.

YAYIN KOMİSYONU

 • Prof. Ayşe Sibel Kedik
 • Doç. Serap Karamanoğlu
 • Doç. Zülfükar Sayın
 • Doç. Banu Bulduk Türkmen
 • Dr.Öğr.Üyesi Gülçin Cankız Elibol
 • Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
 • Öğr.Gör. Tanzer Arığ
 • Arş.Gör. Engin Sarı
 • Arş.Gör. Işıl Tüfekçi Ardıç
 • Arş.Gör. Vildan Dündar Türkkan
 • Arş.Gör. Gözde Mulla

Görevleri
Yayın Komisyonu, komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda seçtikleri Komisyon Başkanı’nın denetimi doğrultusunda Fakültenin süreli yayını olan “Sanat Yazıları” dergisinin sürdürülebilirliğinden sorumludur. Komisyon doğrudan doğruya Fakülte Projeleri bağlamında gerçekleştirilecek, sempozyum, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, seminer ve konferans dizileri gibi etkinliklere ait, kitap, broşür, gazete vb. her türlü basılı belgenin ve yayının hayata geçirilmesinde ve kontrolünde aktif görev alır. Etkinliklerle ilgili komisyonlarla işbirliği yapar.

SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

 • Prof. Necla Rüzgar Kayıran
 • Doç. Serdar Pehlivan
 • Doç. Elif Varol Ergen
 • Dr.Öğr.Üyesi Şinasi Tek
 • Dr.Öğr.Üyesi Duygu Koca
 • Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
 • Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu
 • Dr.Öğr.Üyesi Havva Demircan
 • Öğr.Gör. Mutlu Başkaya Yağcı
 • Arş.Gör. Aslı Işıksal
 • Arş.Gör. Tuba Merdeşe
 • Arş.Gör. İsmail Bezci

Görevleri
Sanatsal ve kültürel etkinlikler komisyonu, Hacettepe Üniversitesi’nde ulusal ve uluslararası çerçevede nitelikli sanatsal etkinlikler düzenlemek üzere bu işle görevlendirilmiş; Fakülte Kurulu tarafından önerilen ve her bölümden en az bir kişinin katılımı ile oluşturulmuş bir komisyondur. Bu komisyon ulusal-uluslararası sanatsal etkinlik önerilerinde bulunur veya Dekanlık makamının görevlendirmesiyle Fakültenin planlı sanatsal etkinliklerini de organize eder (Komisyon yasal bir yaptırım gücüne sahip değildir). Komisyon her yıl ve her sömestr için sergi, konferans, panel, seminer, gösteri v.b. öneri ve planlamalarını belirler. Organizasyon için takvim ve ekip çalışmasını başkan eşliğinde koordine ederek etkinliği gerçekleştirir. Yapılan her etkinliğin duyurusu, arşivlenmesi ve gerekirse basılabilmesi konusunda ilgili komisyonlarla işbirliği yapar.

EĞİTİM KOORDİNASYON KOMİSYONU

 • Prof. Hüsnü Dokak
 • Prof. Cebrail Ötgün
 • Prof. Pelin Yıldız
 • Prof. Kaan Canduran
 • Doç. Serap Karamanoğlu
 • Doç. Özden Pektaş Turgut
 • Doç. Adile Feyza Özgündoğdu
 • Doç. Müge Burcu Codur
 • Doç. Zülfükar Sayın
 • Dr.Öğr.Üyesi M. Mesut Çelik
 • Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
 • Dr. Öğr.Üyesi Duygu Koca
 • Dr. Öğr.Üyesi Tansel Çeber
 • Öğr.Gör. Füsun Kavalcı

Görevleri

Fakülte’nin her bölümünden en az bir öğretim elamanın bölüm adına temsilci olarak görev aldığı Eğitim Koordinasyon Komisyonu düzenli aralıklarla toplanır. Bölümlerden gelen ders adı, ders kodu, ders kur tanımı değişikliği önerilerini tartışır. Bölümlerin yeni ders açma, ders kapatma, ders programı güncelleme, Fakülte bünyesinde yeni bölüm kurma tekliflerini değerlendirir. Bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Fakülte Yönetim Kuruluna bildirir.
Güzel sanatlar ve güzel sanatlar eğitimi alanında gerçekleşen çağdaş eğitim uygulamalarını izler. Yeni öğretim stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerini değerlendirerek, Fakülte öğretim elemanlarını (toplantı/yayın vb) çeşitli yollarla bilgilendirir. Bu uygulamalar doğrultusunda sanatsal dil değişimlerini, teknolojik gelişmeleri, kültürel dönüşümleri dikkate alarak Fakültenin eğitime yönelik stratejik planlamasını yapar. Öğrencilere yönelik program duyurularının öğrenciler tarafından izlenmesini ve katılımı özendirici önlemleri alır.
Komisyon öğretim etkinlikleri ile sınavların her sınıf (grup) için hangi öğretim elemanı tarafından ve nerede gerçekleştirileceğini planlayarak, bu etkinliklerin en az iki hafta öncesinden öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulmasını sağlar. Ayrıca ders ve sınavların, kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alır, Dekanlığın gereken önlemleri almasını sağlar.

SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

 • Prof. Nadire Şule Atılgan
 • Doç. Müge Burcu Codur
 • Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
 • Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol
 • Dr. Öğr. Üyesi Tanzer Arığ
 • Dr. Öğr. Üyesi Seza Soyluçiçek
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Işıksal
 • Arş.Gör. Günce Eşingen Kınayoğlu

Görevleri
Fakülte bünyesinde organize edilen her türlü kültürel, sosyal, sanatsal ve akademik etkinliğin bir parçası olan, ikram ve ağırlama faaliyetlerini organize eder.
Akademik personel ve/veya öğrenciler için düzenlenen özel gün ve gecelerde, emekli olan öğretim üyelerini anma gecelerinde, mezuniyet baloları, sergileri ve törenlerinde her türlü sosyal faaliyeti organize eder.
Fakülte çapındaki sempozyum ve toplantıların programında yer alan sosyal aktivitelerde, misafir öğretim üyelerinin ulaşım ve konaklama hizmetlerinde, diğer komisyonlarla görev paylaşımı içinde çalışır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

 • Prof. Refa Emrali
 • Doç. E. Nur Ozanözgü
 • Doç. A. Selin Mutdoğan
 • Doç. Atila Işık
 • Doç. Ozan Bilginer
 • Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu
 • Dr.Öğr.Üyesi Havva Demircan
 • Öğr.Gör. Mutlu Başkaya Yağcı

Görevleri
-Fakültemizce gerçekleştirilen kültür, sanat ve eğitim etkinliklerinin, Üniversitenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün de destekleriyle düzenli bir şekilde kamuya duyurulmasını sağlar,
-Fakültemiz için tanıtım toplantıları düzenlemek, Fakültenin programlarının ve olanaklarının tanıtılması için belli başlı öğretim kurumlarına ve ilgili diğer paydaşlara tanıtım yapmak ve üniversal yaşamda plastik sanatın önemliliğinin duyurulmasında aktif olur,
-Fakülte içerisinde gerçekleştirilecek tüm kültürel ve sanatsal etkinliklerin kamuyla paylaşılmasında etkin rol oynar,
-Etkinliklerle ilgili komisyonlarla işbirliği yapar.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

 • Prof. Pelin Yıldız
 • Prof. T. Emre Feyzoğlu
 • Prof. Bilge Sayıl Onaran
 • Doç. Serdar Pehlivan
 • Doç. Zuhal Baysar Boerescu
 • Doç. A. Feyza Özgündoğdu
 • Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
 • Doç. Elif Varol Ergen
 • Arş.Gör. Engin Sarı
 • Arş.Gör. Begüm Eken

Görevleri
-Fakültenin uluslararası bilimsel ve sanatsal projelere katılımını sağlamak,
-Projelerin yürütülmesine katkıda bulunmak,
-Gerektiği durumlarda komisyon üyelerinin uluslararası seyahat ederek projelerin gerçekleşmesinde aktif olarak görev almalarına olanak tanımak,
-Var olan uluslararası üyeliklerin devamını sağlamak,
-Komisyon dışında olup, etkinliklere katılmak isteyen öğretim elemanlarına destek olmak,
-Uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmak.

SPOR ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

 • Doç. Fatih Kurtcu
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin Esen
 • Arş.Gör. Emre Dedekargınoğlu

Görevleri
Çeşitli spor dallarına yönelik organizasyonlar düzenler. Üniversitede gerçekleşen spor şenliklerinde farklı dallarda katılacak bireysel ve takım oluşumlarını gerçekleştirir ve teşvik eder. Öğrenci Temsilciliği ile işbirliği halinde olur.

SERGİ KOMİSYONU

 • Prof. Namık Kemal Sarıkavak
 • Doç. Zuhal Boerescu
 • Doç.Dr. Ayşen Özkan
 • Doç. Üyesi Ozan Bilginer
 • Doç. Hüseyin Özçelik
 • Doç. Seval Şener 

SOSYAL MEDYA KOMİSYONU

 • Prof. Nadire Şule Atılgan
 • Doç.Dr. Ayşen Özkan
 • Doç. Fatih Kurtcu
 • Dr. Öğr. Üyesi Tanzer Arığ
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin Sarı
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin Esen
 • Arş.Gör. Şule Altay
 • Bil.İşl. Haydar Kurt

 

ARŞİV KOMİSYONU

 • Doç. Dr. Ayşen Özkan
 • Doç. Fatih Kurtçu
 • Dr. Öğr. Üyesi Şinasi Tek
 • Dr. Öğr. Üyesi. Deniz Yeşim Taluğ Demiriz
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin Esen
 • Dr. Öğr. Üyesi Sultan Burcu Demir Koyuncu
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuba Merdeşe
 • Arş.Gör. Şule Altay
 • Arş. Gör. Emre Dedekargınoğlu
 • Arş. Gör. Melisa Engineri
 • Arş. Gör. Şeyma Topçu
 • Arş. Gör. Vildan Dündar Türkan

Görevleri

-Fakültede bulunan mevcut yazılı kaynakları kayıt altına almak; dönem içinde yapılan sosyal etkinliklere ait katalog, broşür, kitap ve CD gibi materyallerin arşivlenmesi ve Fakültemize gelen kaynakların kayıt altına alır.
-Fakülte içi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri izler ve kayıt altına alır.
-Kayıt altına alınan bilgi, belge, CD v.b. materyallerin Faküle öğrencilerine ve öğretim elemanlarının kullanımına sunar.
-Fakülte belleğini oluşturur.

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU:

 • Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan
 • Prof. Cebrail Ötgün
 • Prof. Adile Feyza Özgündoğdu
 • Doç. Dr. Ayşen Özkan
 • Doç. Serap Karamanoğlu
 • Doç. Hikmet Mutlu Yağcı
 • Doç. Elif Ergen
 • Doç. Tansel Çeber
 • Doç. Fatih Kurtcu
 • Dr.Öğr.Üyesi Tanzer Arığ

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefleri saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ve “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” Bu nedenle oluşturulan komisyonun görevi: mevzuat gereği her altı ayda bir düzenlenen faaliyet raporlarının hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere komisyon görüşlerine başvurulur.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

 • Prof. N. Kemal Sarıkavak
 • Prof. Pelin Yıldız
 • Prof. Cebrail Ötgün
 • Prof. Ayşe Sibel Kedik
 • Prof. T.Emre Feyzoğlu
 • Doç. Zuhal Boerescu (veri girişi)

ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

 • Prof. Cebrail Ötgün
 • Prof. Refa Emrali

EK GÖR.ÖĞR.GÖR. DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Prof. Bilge Sayıl Onaran
 • Prof.Özden Pektaş Turgut
 • Doç. Serap Karamanoğlu
 • Doç. Seval Şener
 • Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu

ERASMUS

 • Doç. Zuhal Baysar Boerescu
 • Doç. A. Selin Mutdoğan
 • Doç. Elif Varol Ergen
 • Doç. Seval Şener
 • Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu

FARABİ

 • Prof. Turhan Çetin
 • Prof. T. Emre Feyzoğlu
 • Doç. Zülfükar Sayın
 • Doç. Nil Köken
 • Öğr.Gör. E. Esen Kaleli 

MEVLANA

 • Prof.Dr. Hasan Kıran
 • Doç. U. Tolga Savaş
 • Doç. Müge Burcu Codur
 • Doç. Emre Demirel
   

BOLOGNA

 • Prof. Bilge Sayıl Onaran
 • Doç. Zuhal Baysar Boerescu
 • Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
 • Dr.Öğr.Üyesi Şinasi Tek

ELİA ECUME KOMİSYONU

 • Prof. Refa Emrali
 • Doç. A. Selin Mutdoğan