13. Ulusal Sanat Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Sanat Sempozyumlarının 13.sü için başvurular değerlendirmeye alındı. Sempozyumda görüşmek dileğiyle
Fakültemiz çağdaş sanat ve tasarım müfredatı her sene yenilenen ve gelişen yapıya sahiptir.
Kore Kültür Merkezi Direktörü ziyareti
Kore Kültür Merkezi Direktörü Park, Kee HOUNG'u ağırladık.
Fakülte Komisyonları

GSF KOMİSYONLARI

ÖĞRENCİ İŞLERİ VE BURS KOMİSYONU
Prof. Nadire Şule Atılgan
Doç. Serap Karamanoğlu
Öğr.Gör. Ayhan Yılmaz
Öğr.Gör. E. Esen Gençaydın Kaleli
Öğr.Gör. Füsun Kavalcı

Görevleri

Fakülte öğrencilerine burs ayarlamak, bursa başvuruları değerlendirmek, öğrencilerle ilgili teknik ve idari sorunları ele alıp çözüm üretmek ve öğrencilere mali ve mevzuatla ilgili konularda rehberlik etmektir.

ÖDÜL KOMİSYONU
Prof.Hüsnü Dokak
Prof. Namık Kemal Sarıkavak
Prof. Turhan Çetin
Prof. Pelin Yıldız
Prof.Dr. Candan Terviel

Görevleri
H.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi ödül komisyonu Fakülte kapsamında verilmesi planlanan her türlü ödül için bir ön değerlendirme kuruludur. Bu komisyon gerek Üniversitemiz ve gerek diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek ödüller için Fakültemizin göstereceği adayları tespit eder ve değerlendirir. Yukarıda tanımlanan ödüller için önerilen adayları değerlendirir, gerekçeleri ile birlikte Fakülte Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar.

YAYIN KOMİSYONU
Prof. Ayşe Sibel Kedik
Doç. Serap Karamanoğlu
Doç. Zülfükar Sayın
Doç. Banu Bulduk Türkmen
Dr.Öğr.Üyesi Gülçin Cankız Elibol
Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
Öğr.Gör. Tanzer Arığ
Arş.Gör. Engin Sarı
Arş.Gör. Işıl Tüfekçi Ardıç
Arş.Gör. Vildan Dündar Türkkan
Arş.Gör. Gözde Mulla

Görevleri
Yayın Komisyonu, komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda seçtikleri Komisyon Başkanı’nın denetimi doğrultusunda Fakültenin süreli yayını olan “Sanat Yazıları” dergisinin sürdürülebilirliğinden sorumludur. Komisyon doğrudan doğruya Fakülte Projeleri bağlamında gerçekleştirilecek, sempozyum, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, seminer ve konferans dizileri gibi etkinliklere ait, kitap, broşür, gazete vb. her türlü basılı belgenin ve yayının hayata geçirilmesinde ve kontrolünde aktif görev alır. Etkinliklerle ilgili komisyonlarla işbirliği yapar.

SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Prof. Necla Rüzgar Kayıran
Doç. Serdar Pehlivan
Doç. Elif Varol Ergen
Dr.Öğr.Üyesi Şinasi Tek
Dr.Öğr.Üyesi Duygu Koca
Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Havva Demircan
Öğr.Gör. Mutlu Başkaya Yağcı
Arş.Gör. Aslı Işıksal
Arş.Gör. Tuba Merdeşe
Arş.Gör. İsmail Bezci

Görevleri
Sanatsal ve kültürel etkinlikler komisyonu, Hacettepe Üniversitesi’nde ulusal ve uluslararası çerçevede nitelikli sanatsal etkinlikler düzenlemek üzere bu işle görevlendirilmiş; Fakülte Kurulu tarafından önerilen ve her bölümden en az bir kişinin katılımı ile oluşturulmuş bir komisyondur. Bu komisyon ulusal-uluslararası sanatsal etkinlik önerilerinde bulunur veya Dekanlık makamının görevlendirmesiyle Fakültenin planlı sanatsal etkinliklerini de organize eder (Komisyon yasal bir yaptırım gücüne sahip değildir). Komisyon her yıl ve her sömestr için sergi, konferans, panel, seminer, gösteri v.b. öneri ve planlamalarını belirler. Organizasyon için takvim ve ekip çalışmasını başkan eşliğinde koordine ederek etkinliği gerçekleştirir. Yapılan her etkinliğin duyurusu, arşivlenmesi ve gerekirse basılabilmesi konusunda ilgili komisyonlarla işbirliği yapar.

EĞİTİM KOORDİNASYON KOMİSYONU
Prof. Hüsnü Dokak
Prof. Cebrail Ötgün
Prof. Pelin Yıldız
Prof. Kaan Canduran
Doç. Serap Karamanoğlu
Doç. Özden Pektaş Turgut
Doç. Adile Feyza Özgündoğdu
Doç. Müge Burcu Codur
Doç. Zülfükar Sayın
Dr.Öğr.Üyesi M. Mesut Çelik
Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
Dr. Öğr.Üyesi Duygu Koca
Dr. Öğr.Üyesi Tansel Çeber
Öğr.Gör. Füsun Kavalcı

Görevleri
Fakülte’nin her bölümünden en az bir öğretim elamanın bölüm adına temsilci olarak görev aldığı Eğitim Koordinasyon Komisyonu düzenli aralıklarla toplanır. Bölümlerden gelen ders adı, ders kodu, ders kur tanımı değişikliği önerilerini tartışır. Bölümlerin yeni ders açma, ders kapatma, ders programı güncelleme, Fakülte bünyesinde yeni bölüm kurma tekliflerini değerlendirir. Bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Fakülte Yönetim Kuruluna bildirir.
Güzel sanatlar ve güzel sanatlar eğitimi alanında gerçekleşen çağdaş eğitim uygulamalarını izler. Yeni öğretim stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerini değerlendirerek, Fakülte öğretim elemanlarını (toplantı/yayın vb) çeşitli yollarla bilgilendirir. Bu uygulamalar doğrultusunda sanatsal dil değişimlerini, teknolojik gelişmeleri, kültürel dönüşümleri dikkate alarak Fakültenin eğitime yönelik stratejik planlamasını yapar. Öğrencilere yönelik program duyurularının öğrenciler tarafından izlenmesini ve katılımı özendirici önlemleri alır.
Komisyon öğretim etkinlikleri ile sınavların her sınıf (grup) için hangi öğretim elemanı tarafından ve nerede gerçekleştirileceğini planlayarak, bu etkinliklerin en az iki hafta öncesinden öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulmasını sağlar. Ayrıca ders ve sınavların, kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alır, Dekanlığın gereken önlemleri almasını sağlar.

SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Prof. Nadire Şule Atılgan
Doç. Müge Burcu Codur
Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
Dr.Öğr.Üyesi Gülçin Cankız Elibol
Öğr.Gör. Ayhan Yılmaz
Öğr.Gör. Tanzer Arığ
Arş.Gör. Seza Soyluçiçek
Arş.Gör. Aslı Işıksal
Arş.Gör. Günce Eşingen Kınayoğlu

Görevleri
Fakülte bünyesinde organize edilen her türlü kültürel, sosyal, sanatsal ve akademik etkinliğin bir parçası olan, ikram ve ağırlama faaliyetlerini organize eder.
Akademik personel ve/veya öğrenciler için düzenlenen özel gün ve gecelerde, emekli olan öğretim üyelerini anma gecelerinde, mezuniyet baloları, sergileri ve törenlerinde her türlü sosyal faaliyeti organize eder.
Fakülte çapındaki sempozyum ve toplantıların programında yer alan sosyal aktivitelerde, misafir öğretim üyelerinin ulaşım ve konaklama hizmetlerinde, diğer komisyonlarla görev paylaşımı içinde çalışır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Prof. Refa Emrali
Doç. E. Nur Ozanözgü
Doç. A. Selin Mutdoğan
Doç. Atila Işık
Dr.Öğr.Üyesi Ozan Bilginer
Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Havva Demircan
Öğr.Gör. Mutlu Başkaya Yağcı

Görevleri
-Fakültemizce gerçekleştirilen kültür, sanat ve eğitim etkinliklerinin, Üniversitenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün de destekleriyle düzenli bir şekilde kamuya duyurulmasını sağlar,
-Fakültemiz için tanıtım toplantıları düzenlemek, Fakültenin programlarının ve olanaklarının tanıtılması için belli başlı öğretim kurumlarına ve ilgili diğer paydaşlara tanıtım yapmak ve üniversal yaşamda plastik sanatın önemliliğinin duyurulmasında aktif olur,
-Fakülte içerisinde gerçekleştirilecek tüm kültürel ve sanatsal etkinliklerin kamuyla paylaşılmasında etkin rol oynar,
-Etkinliklerle ilgili komisyonlarla işbirliği yapar.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU
Prof. Pelin Yıldız
Prof. T. Emre Feyzoğlu
Prof. Bilge Sayıl Onaran
Doç. Serdar Pehlivan
Doç. Zuhal Baysar Boerescu
Doç. A. Feyza Özgündoğdu
Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
Doç. Elif Varol Ergen
Arş.Gör. Engin Sarı
Arş.Gör. Begüm Eken

Görevleri
-Fakültenin uluslararası bilimsel ve sanatsal projelere katılımını sağlamak,
-Projelerin yürütülmesine katkıda bulunmak,
-Gerektiği durumlarda komisyon üyelerinin uluslararası seyahat ederek projelerin gerçekleşmesinde aktif olarak görev almalarına olanak tanımak,
-Var olan uluslararası üyeliklerin devamını sağlamak,
-Komisyon dışında olup, etkinliklere katılmak isteyen öğretim elemanlarına destek olmak,
-Uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmak.

SPOR ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU
Arş.Gör. Fatih Kurtcu
Arş.Gör. Engin Esen
Arş.Gör. Emre Dedekargınoğlu
Arş.Gör. Özgür Ballı

Görevleri
Çeşitli spor dallarına yönelik organizasyonlar düzenler. Üniversitede gerçekleşen spor şenliklerinde farklı dallarda katılacak bireysel ve takım oluşumlarını gerçekleştirir ve teşvik eder. Öğrenci Temsilciliği ile işbirliği halinde olur.

SERGİ KOMİSYONU
Prof. Namık Kemal Sarıkavak
Doç. Zuhal Boerescu
Doç.Dr. Ayşen Özkan
Dr.Öğr.Üyesi Ozan Bilginer
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Özçelik
Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener 

SOSYAL MEDYA KOMİSYONU
Prof. Nadire Şule Atılgan
Doç.Dr. Ayşen Özkan
Öğr.Gör. Tanzer Arığ
Arş.Gör. Fatih Kurtcu
Arş.Gör. Engin Sarı
Arş.Gör. Erdem Yücetürk
Arş.Gör. Engin Esen
Arş.Gör. Şule Altay
Arş.Gör. Mesut Tanrıkulu
Bil.İşl. Haydar Kurt

ARŞİV KOMİSYONU
Doç.Dr. Ayşen Özkan
Dr.Öğr.Üy.Şinasi Tek
Arş.Gör. Fatih Kurtcu
Arş.gör. Deniz Yeşim Taluğ
Arş.Gör. Sultan Burcu Demir Koyuncu
Arş.Gör. Vildan Dündar Türkan
Arş.Gör. Erdem Yücetürk
Arş.Gör. Fergana Kocadoru Özgör
Arş.Gör. Çiğdem Doğan
Arş.Gör. Sevil Seda Arapkirli
Arş.Gör. Deniz Işıktaş

Görevleri
-Fakültede bulunan mevcut yazılı kaynakları kayıt altına almak; dönem içinde yapılan sosyal etkinliklere ait katalog, broşür, kitap ve CD gibi materyallerin arşivlenmesi ve Fakültemize gelen kaynakların kayıt altına alır.
-Fakülte içi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri izler ve kayıt altına alır.
-Kayıt altına alınan bilgi, belge, CD v.b. materyallerin Faküle öğrencilerine ve öğretim elemanlarının kullanımına sunar.
-Fakülte belleğini oluşturur.

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU:
Prof. M. Hakan Ertek
Doç. Elif Varol Ergen
Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
Doç. Zülfükar Sayın
Dr.Öğr.Üyesi Şinasi Tek
Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
Dr.Öğr.Üyesi M. Mesut Çelik
Dr.Öğr.Üyesi Ozan Bilginer
Dr.Öğr.Üyesi Havva Demircan
Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu

Görevleri
“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefleri saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ve “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” Bu nedenle oluşturulan komisyonun görevi: mevzuat gereği her altı ayda bir düzenlenen faaliyet raporlarının hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere komisyon görüşlerine başvurulur.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
Prof. Mümtaz Demirkalp
Prof. N. Kemal Sarıkavak
Prof. Pelin Yıldız
Prof. Cebrail Ötgün
Prof. Ayşe Sibel Kedik
Prof. T.Emre Feyzoğlu
Doç. Zuhal Boerescu (veri girişi)
Fak.Sekr. Nurettin Akdoğan

ÜCRET TESPİT KOMİSYONU
Prof. Mümtaz Demirkalp
Prof. Cebrail Ötgün
Prof. Refa Emrali

EK GÖR.ÖĞR.GÖR. DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Bilge Sayıl Onaran
Doç. Serap Karamanoğlu
Doç. Özden Pektaş Turgut
Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener

ERASMUS
Doç. Zuhal Baysar Boerescu
Doç. A. Selin Mutdoğan
Doç. Elif Varol Ergen
Dr.Öğr.Üyesi Seval Şener
Dr.Öğr.Üyesi Funda Susamoğlu

FARABİ
Prof. Turhan Çetin
Prof. T. Emre Feyzoğlu
Doç. Zülfükar Sayın
Doç. Nil Köken
Öğr.Gör. E. Esen Kaleli 

MEVLANA
Prof.Dr. Hasan Kıran
Doç. U. Tolga Savaş
Doç. Müge Burcu Codur
Dr.Öğr.Üyesi Emre Demirel
Öğr.Gör. Ayhan Yılmaz

BOLOGNA
Prof. Bilge Sayıl Onaran
Doç. Zuhal Baysar Boerescu
Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
Dr.Öğr.Üyesi Şinasi Tek

ELİA ECUME KOMİSYONU
Prof. Refa Emrali
Doç. A. Selin Mutdoğan