13. Ulusal Sanat Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Sanat Sempozyumlarının 13.sü için başvurular değerlendirmeye alındı. Sempozyumda görüşmek dileğiyle
Fakültemiz çağdaş sanat ve tasarım müfredatı her sene yenilenen ve gelişen yapıya sahiptir.
Kore Kültür Merkezi Direktörü ziyareti
Kore Kültür Merkezi Direktörü Park, Kee HOUNG'u ağırladık.
Mehdi SAADETİ Sıradan Noktürn / Common Nocturne Resim Sergisi

Mehdi SAADETİ Sıradan Noktürn / Common Nocturne Resim Sergisi Turan Erol Sergi Salonunda 15 Kasım - 10 Aralık 2021 izlenebilir.

Mehdi Saadeti 1981 yılında Tebriz / İran'da doğdu. 1999-2006 yılları arasında Tebriz Azad Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde Lisans ve Yüksek Lisans programlarına katıldı. Yüksek Lisans Bitirme Projesinin başlığı “İşlevsiz Mimari – Moğol Dönemi Ütopya Mimarisi İçin Anıtsal Bir Mimari” idi. 2001-2008 yılları arasında Tebriz, Heris ve Jolfa'daki sanat atölyesinde farklı sanat dallarında çalıştı. 2008 yılında Heris Azad Üniversitesi'nde bir dönem Araştırma Görevlisi olarak devam etti. 2009 yılında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü Sanatta Yeterlik programına seçildi. Mehdi Saadeti sanat kariyerine ve eğitimine Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde devam etmektedir.

Mehdi Saadeti was born in Tebriz / Iran in 1981. Between 1999-2006, he attended Bachelor and Master degree programs in Architecture Department at Fine Arts and Architecture Faculty of Tabriz Azad University. The title of his Final Project in Master’s Degree was “Architecture without Function – A Monumental Architecture for Moghul Period’s Utopian Architecture.” Between 2001-2008, he worked in his art studio in Tabriz, Heris and Jolfa cites, trying deferent fields of arts. In 2008, he was attended as Research Assistant in Heris Azad University for a semester. In 2009, he was selected for Proficiency in Art program in Hacettepe University, Painting Department in Ankara. Mehdi Saadeti continues his artistic career and education in Hacettepe University, Faculty of Fine Arts Painting Department. 
Sergi .. eserden oluşmaktadır.